TH EN

จุดเด่นของ AIMCG

ทรัพย์สินคุณภาพสูง

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ มี Track Record ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ และผลการดำเนินงานที่ดี

ทำเลที่ตั้งโดดเด่นและมีความหลากหลาย

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและมีความหลากหลาย ทั้งย่านใจกลางกรุงเทพฯ และจังหวัดที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เป็นทำเลที่มีความโดดเด่นและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

อัตราการเช่าพื้นที่สูง

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนล้วนเป็นโครงการมีอัตราการเช่าพื้นที่ระดับสูงและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีประสบการณ์สูง

บริหารงานโดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมาอย่างยาวนาน มีความเข้าใจในพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

โอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม

กองทรัสต์มีนโนบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อการพาณิชย์หลายประเภททั้งศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์มอลล์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุน

ลงทุนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

เป็นทรัสต์ประเภทพาณิชยกรรมหรือรีเทลกองแรกในประเทศไทยที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ บนทำเลศักยภาพ ใจกลางทองหล่อ ช่วยเสริมให้ภาพรวมกองทรัสต์มีสัดส่วนการลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดีขึ้น