TH EN

โครงการพอร์โต้ ชิโน่

โครงการพอร์โต้ ชิโน่ เปิดดำเนินการเมื่อปี 2555 เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall) แห่งแรกในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่บนถนนพระรามที่ 2 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพฯ ลงสู่ภาคใต้ สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปยังจังหวัดทางภาคใต้ นอกจากนี้โครงการยังตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านพอร์โต้ วิลล่า (Porto Villa) ที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ ทำให้โครงการพอร์โต้ ชิโน่ จึงไม่ได้เป็นแค่โครงการจุดพักรถ (Rest Area) สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นยังศูนย์กลางของชุมชน เป็นจุดนัดพบและศูนย์รวมร้านอาหารและร้านค้าที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงอีกด้วย

https://www.facebook.com/portochinomall

รายละเอียดโครงการ

โครงการพอร์โต้ ชิโน่

พื้นที่ที่กองเข้าลงทุน

33,694 ตารางเมตร

อัตราการเช่า/1

100%

จำนวนร้านค้า

70 ร้าน

สิทธิการเช่า

30 ปี

/1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

โครงการพอร์โต้ ชิโน่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ มีพื้นที่ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนรวมประมาณ 33,694 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เช่าร้านค้าประมาณ 14,320 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยร้านค้าชั้นนำที่ดึงดูดคนเข้ามาใช้บริการ เช่น Starbuck, Foodland, MK, McDonald’s, S&P, Watson ซึ่งโครงการพอร์โต้ ชิโน่ โดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้ง เนื่องจากอยู่ติดถนนพระรามที่ 2 มองเห็นโครงการได้อย่างชัดเจน ตัวอาคารถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นสอดคล้องกับการเป็นเมืองท่าของมหาชัย สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวระดับกลางถึงระดับบน รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนรุ่นใหม่มีไลฟ์สไตล์และชอบความทันสมัย

แผนที่ตั้งสินทรัพย์