TH EN

โครงการยูดี ทาวน์

โครงการยูดี ทาวน์ เป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ (Lifestyle Mall) ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี เปิดดำเนินการเมื่อปี 2552 ถือเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กประจำจังหวัดอุดรธานี โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งบริเวณใจกลางจังหวัดอุดรธานี ทำให้สะดวกต่อการเดินทางและการเข้าถึงโครงการ ความพิเศษของโครงการยูดี ทาวน์ นั่นคือตัวอาคารมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้บริโภค ทั้งคนในพื้นที่ ชาวต่างชาติ ตลอดจนนักท่องเที่ยว นอกจากนี้โครงการยูดี ทาวน์ ยังให้ความสำคัญกับการจัดสรรพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ โดยเน้นความร่มรื่นของธรรมชาติ ทำให้โครงการยูดี ทาวน์เป็นโครงการที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

https://www.facebook.com/UDTOWN

รายละเอียดโครงการ

โครงการยูดี ทาวน์

พื้นที่ที่กองเข้าลงทุน

45,219 ตารางเมตร

อัตราการเช่า/1

100%

จำนวนร้านค้ากว่า

300 ร้าน

สิทธิการเช่า

21 ปี

/1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

โครงการยูดี ทาวน์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ มีพื้นที่ที่กองทรัสต์เข้าลงทุนรวมประมาณ 45,219 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่เช่าร้านค้าประมาณ 27,731 ตารางเมตร มีร้านค้าและร้านอาหารชั้นนำจากต่างประเทศมากมาย เช่น Starbucks, McDonald’s, Burger King, KFC, The Pizza Company, Oishi, Villa Market ซึ่งร้านค้าชื่อดังเหล่านี้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในโครงการได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการยูดี ทาวน์ ยังโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งบริเวณใจกลางจังหวัดอุดรธานี ทำให้สะดวกต่อการเดินทางและเข้าถึงโครงการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ขอนแก่น เลย หนองคาย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน โครงการยูดี ทาวน์ประกอบด้วยโซนต่างๆ เช่น ถนนคนเดิน ฟู้ดคอร์ท ลานกิจกรรม ซึ่งตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

แผนที่ตั้งสินทรัพย์