TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.90 THB
+0.05 / 0.85%
ปรับปรุงเมื่อ: 20 ม.ค. 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
85,800
ราคาเปิด
5.85
วันก่อนหน้า
5.85

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.90/46,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.85/35,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.85 - 6.00
วันก่อนหน้า
5.85