TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.05 THB
+0.05 / 1.00%
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ส.ค. 2565 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
356,251
ราคาเปิด
5.05
วันก่อนหน้า
5.00

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.05/20,400
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.00/78,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.00 - 5.10
วันก่อนหน้า
5.00