TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
4.94 THB
- / -%
ปรับปรุงเมื่อ: 29 มิ.ย. 2565 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
172,600
ราคาเปิด
4.94
วันก่อนหน้า
4.94

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.96/106,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.94/7,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.92 - 4.96
วันก่อนหน้า
4.94