TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
4.98 THB
+0.10 / 2.05%
ปรับปรุงเมื่อ: 11 ส.ค. 2565 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
308,000
ราคาเปิด
5.65
วันก่อนหน้า
4.88

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.98/9,100
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.96/9,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.96 - 5.65
วันก่อนหน้า
4.88