TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.55 THB
+0.10 / 1.83%
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.พ. 2564 16:35
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
116,600
ราคาเปิด
5.55
วันก่อนหน้า
5.45

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.55/5,600
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.50/114,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.45 - 5.60
วันก่อนหน้า
5.45