TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
10.00 THB
- / -%
ปรับปรุงเมื่อ: 16 ต.ค. 2562 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
101,200
ราคาเปิด
9.95
วันก่อนหน้า
10.00

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.00/409,700
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.95/212,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.95 - 10.00
วันก่อนหน้า
10.00