TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
6.05 THB
+0.05 / 0.83%
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ต.ค. 2564 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
188,200
ราคาเปิด
5.95
วันก่อนหน้า
6.00

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.05/90,500
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.00/3,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.95 - 6.05
วันก่อนหน้า
6.00