TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.50 THB
+0.05 / 0.92%
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ค. 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
28,800
ราคาเปิด
5.45
วันก่อนหน้า
5.45

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.50/4,400
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.45/16,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.40 - 5.50
วันก่อนหน้า
5.45