TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
6.00 THB
-0.05 / -0.83%
ปรับปรุงเมื่อ: 30 ก.ย. 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
30,700
ราคาเปิด
6.05
วันก่อนหน้า
6.05

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.00/122,400
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.95/33,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.00 - 6.05
วันก่อนหน้า
6.05