TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.05 THB
+0.23 / 4.77%
ปรับปรุงเมื่อ: 03 เม.ย. 2563 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,259,100
ราคาเปิด
4.82
วันก่อนหน้า
4.82

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.05/1,400
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.98/200
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.82 - 5.05
วันก่อนหน้า
4.82