TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
9.90 THB
+0.15 / 1.54%
ปรับปรุงเมื่อ: 13 พ.ย. 2562 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
775,400
ราคาเปิด
9.85
วันก่อนหน้า
9.75

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.95/354,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.90/16,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.80 - 9.90
วันก่อนหน้า
9.75