TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.90 THB
+0.05 / 0.85%
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 12:23
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
40,100
ราคาเปิด
5.85
วันก่อนหน้า
5.85

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.90/20,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.85/23,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.85 - 5.90
วันก่อนหน้า
5.85