TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
8.05 THB
+0.05 / 0.63%
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.พ. 2563 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
260,400
ราคาเปิด
8.00
วันก่อนหน้า
8.00

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.05/27,700
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.00/45,300
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.00 - 8.05
วันก่อนหน้า
8.00