TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
10.00 THB
+0.20 / 2.04%
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2562 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,108,500
ราคาเปิด
9.80
วันก่อนหน้า
9.80

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10.00/297,100
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.95/241,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.75 - 10.00
วันก่อนหน้า
9.80