TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
5.70 THB
- / -%
ปรับปรุงเมื่อ: 06 พ.ค. 2564 16:39
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
113,100
ราคาเปิด
5.70
วันก่อนหน้า
5.70

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.70/44,600
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5.65/43,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.65 - 5.75
วันก่อนหน้า
5.70