TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
8.55 THB
+0.05 / 0.59%
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ม.ค. 2563 15:16
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44,600
ราคาเปิด
8.55
วันก่อนหน้า
8.50

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.55/32,900
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.45/51,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.50 - 8.55
วันก่อนหน้า
8.50