TH EN

ราคาหลักทรัพย์

AIMCG
7.20 THB
+0.05 / 0.70%
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ก.ค. 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
71,200
ราคาเปิด
7.15
วันก่อนหน้า
7.15

ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.20/14,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.10/3,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.00 - 7.20
วันก่อนหน้า
7.15