TH EN

การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย ประเภท อัตราการจ่าย (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ จ่ายประโยชน์ตอบแทนจาก
13/05/65 25/05/65 10/06/65 เงินลดทุน 0.1000 01/01/65-31/03/65 ลดทุนชำระแล้ว
28/02/65 14/03/65 28/03/65 เงินลดทุน 0.0700 01/10/64-31/12/64 ลดทุนชำระแล้ว
15/11/64 29/11/64 13/12/64 เงินปันผล 0.0700 01/07/64-30/09/64 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24/02/64 10/03/64 23/03/64 เงินปันผล 0.1273 01/10/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
13/08/63 27/08/63 10/09/63 เงินปันผล 0.1000 01/04/63-30/06/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
13/05/63 27/05/63 10/06/63 เงินปันผล 0.2000 01/01/63-31/03/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
27/02/63 12/03/63 25/03/63 เงินปันผล 0.2000 01/10/62-31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
12/11/62 25/11/62 06/12/62 เงินปันผล 0.1904 03/07/62-30/09/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ