TH EN

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

ทรัสต์ 'AIMCG' เตรียมจ่ายปันผลไตรมาส 4/2563 หลังจ่ายปันผลต่อเนื่องทุกไตรมาสตลอดปี

กรุงเทพฯ: 01 มีนาคม 2564 – ทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท’ หรือ ‘AIMCG’ โชว์ผลประกอบการประจำปี 2563 ด้วยรายได้รวม 389 ล้านบาท เตรียมจ่ายปันผลไตรมาส 4/2563 ที่ 0.1273 บาทต่อหน่วย

นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เอไอเอ็มกรุ๊ป ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท’ หรือ ‘AIMCG’ เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่า “ทรัสต์ ‘AIMCG’ มีรายได้รวมเท่ากับ 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201 ล้านบาท หรือโต 107% ขณะที่มีกำไรจากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 110% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ การเติบโตของผลประกอบการปี 2563 จากปีก่อนหน้า มีปัจจัยหลักจากระยะเวลาการดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยในปี 2563 กองทรัสต์มีผลการดำเนินงานเต็มปี ในขณะที่ปี 2562 กองทรัสต์รับรู้รายได้จากผลการดำเนินงานรวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน คือ ตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมจนถึงสิ้นปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563 ในอัตรา 0.1273 บาทต่อหน่วย และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2564 นี้ ทั้งนี้ ทรัสต์ ‘AIMCG’ ยังคงสามารถบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นกอง REIT กองเดียวในกลุ่ม Retail ที่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ทุกไตรมาสต่อเนื่องตลอดปี 2563”

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ็มกรุ๊ป เปิดเผยว่า “แม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน สร้างความท้าทายให้กับทรัสต์ ‘AIMCG’ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของแต่ละโครงการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทั้งนั้น ทรัสต์ ‘AIMCG’ ได้ถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ โดยพยายามพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่องในปี2563 ที่ผ่านมา”

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีความสนใจเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.aimcgreit.com หรือ Facebook: AIM Group